top of page
Pers nycklar

Mental träning

Be the best version of yourself that you can possibly be!

För att få vara vid god fysisk hälsa vet du att du behöver motionera och äta hälsosamt. Men vet du hur du ska göra för att upprätthålla en god mental hälsa? Med mig som din mentala tränare blir du medveten om dina begränsande tanke- och beteendemönster. Med verktyg för hur du ska hantera dessa, kan du leva ditt liv fyllt av glädje, tacksamhet och kärlek. Unna dig att få bli den absoult bästa versionen av dig själv som du kan vara!


In order to avoid physical disease we know how to exercise and eat healthy. However, do you know how to prevent mental dis-ease? With me as your Mental Coach, you become aware of your restricting or even harmful thinking patterns and/or behaviors. Given the tools to remove these, you enable your life to flourish and blossom into a lifetime filled with gratitude, love and joy; the life that is your birthright! 

Mental träning

Oavsett om du nyligen har hittat dig själv, eller redan är långt på väg på din inre resa, finns det stunder då det känns som om man "kört fast" eller inte kommer vidare med sin personliga utveckling. Genom att träna ditt inre med mig kan du snabbare växa emotionellt, komma förbi dina hinder och hitta vägledning på din fortsatta resa. Tveka inte att kontakta mig via WhatsApp, Messenger eller Instagram ifall du har frågor!

Kontakta mig för att reservera en tid.

bottom of page