Ashtanga för nybörjare

Perfekt för nyfikna nybörjare som behöver träna på sina egna villkor.

  • Inner Wellness Yoga Studio

Beskrivning av tjänsten

Ashtanga är den mest krävande formen av yoga. Överlag tenderar kvinnor att bli starkare och män mera flexibla av Ashtangan. Du börjar med de stående poserna i första serien för att jobba dig fram till de sittande och avslutande poserna. Ashthanga is the most demanding form of the yoga. In general it tends to make women stronger and men more flexible. You start with the asanas in the standing sequence of the primary series and work your way towards the sitting and the finishing sequences.

Kommande sessioner

Kontaktuppgifter

  • Solfvägen 219, Korsholm, Finland

    +358503592278

    asa.bask@edu.korsholm.fi