top of page

Mental Coaching

Be the best version of yourself you can possibly be

  • 1
  • 75 euro
  • Inner Wellness Yoga Studio

Beskrivning av tjänsten

För att få vara vid god fysisk hälsa vet du att du behöver motionera och äta hälsosamt. Men vet du hur du ska göra för att upprätthålla en god mental hälsa? Med mig som din mentala tränare blir du medveten om dina begränsande tanke- och beteendemönster. Med verktyg för hur du ska hantera dessa, kan du leva ditt liv fyllt av glädje, tacksamhet och kärlek. Unna dig att få bli den absolut bästa versionen av dig själv som du kan vara!  Om du har frågor, tveka inte att ringa eller sända ett meddelande/WhatsApp till mig på 050-3592278 eller bara ta kontakt via Messenger eller Instagram! In order to avoid physical disease we know how to exercise and eat healthy. However, do you know how to prevent mental dis-ease? With me as your Mental Coach, you become aware of your restricting or even harmful thinking patterns and/or behaviors. Given the tools to remove these, you enable your life to flourish and blossom into a lifetime filled with gratitude, love and joy; the life that is your birthright! If you have questions, please do not hesitate to call or send me a message/WhatsApp to 050-3592278 or just contact me via Messenger or Instagram!


Kontaktuppgifter

  • Solfvägen 219, Korsholm, Finland

    +358503592278

    asa.bask@edu.korsholm.fi


bottom of page