Tillgänglig online

Morning Yoga

Suitable for beginners as well as more advanced practitioners

  • 12 euro

Beskrivning av tjänsten

Morgonyoga är en mjuk form av yoga där jag tar i beaktande dina rådande behov. Du stärker svaga muskelgrupper och töjer stela problemområden, för ökad flexibilitet. Dessutom påverkar musiken, de långsamma rörelserna och den djupa töjningen nervsystemet på ett avslappnande sätt. Morning Yoga is a soft form of yoga in which the current needs of the participants are met. You strengthen weak areas and stretch problem areas, in order to increase flexibility. In addition, the music, the slow movements and the deep stretches calm down the nervous system.

Kommande sessioner

Kontaktuppgifter

  • Solfvägen 219, Solf, Finland

    +358503592278

    asa.bask@edu.korsholm.fi